Werlabs: Kontroll Efter Överviktskirurgi

Werlabs
Kontrollera viktiga markörer för uppföljning efter obesitaskirurgi.
21 analyser
Pris: 1 195 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodfetter: HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, Kolesterol-total, Triglycerider
Blodsocker: Glukos, HbA1c
Blodstatus/B-cellertest: Hemoglobin(Hb), Leukocyter(LPK), Trombocyter(TBK), MCH, MCHC, MCV, Erytrocyter(EPK), Hematrokrit(EVF)
Inflammation: CRP
Personlig läkarkommentar
Mage: 21
Vitaminer & Mineraler: Vitamin-B12(Kobalamin), D-Vitamin, Folat, Järn, Ferritin, Kalcium