Blodkollen.se: Lever och Njurkollen

Blodkollen.se
Lever och njurar är utsöndringsorgan och har bland annat till uppgift att ta upp näring och avlägsna gifter och oönskade ämnen ur kroppen.
8 analyser
Pris: 399 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Leverprov: ALAT, ASAT, GGT, ALP, Bilirubin
Personlig läkarkommentar
Mage: 8
Njurprov: Kreatinin, Natrium, Kalium