Blodkollen.se: Metabolismkollen

Blodkollen.se
Paketet kontrollerar eventuellt högt blodtryck samt ser om eventuell medicinering påverkar funktionen av njurar och lever.
15 analyser
Pris: 1 199 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodsocker: Glukos
Immunförsvar: Immunglobulin G, IgG, Immunglobulin A, IgA, Immunglobulin M, IgM
Leverprov: ALAT, ASAT, ALP, Bilirubin
Personlig läkarkommentar
Njurprov: Kreatinin, Natrium, Kalium, Kalcium, Albumin, Urea
Sköldkörtel: TSH