Quicktest: Levertest

Quicktest
Detta är ett kvalitativt test. Det visar positivt eller negativt. Gränsvärdet är bestämt av WHO (Världshälsoorganisationen).
2 analyser
Pris: 239 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Leverprov: ALAT, ASAT