Medisera: Blodsockertest

Medisera
Glukos visar hur mycket socker du har i blodet när du tar blodprovet varför blodprovet skall tas på fastande mage innan kl. 10:00 på morgonen. HbA1c innebär att man mäter hur sockerbelagda de röda blodkroppar (Hb), som har en livslängd på ca 3 måndader, är. HbA1c visar därför ett snittresultat av hur mycket socker som cirkulerat i blodet under ca 3 månader.
2 analyser
Pris: 380 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodsocker: Glukos, HbA1c
Personlig läkarkommentar
Mage: 2