Quicktest: Diabetestest

Quicktest
(Okänt antal analyser)
Pris: 189 kr

Kommentarer:

Diabetestestet från Quicktest är mycket säkert och är dessutom CE-märkt.

Metod och villkor:

Hemtest
Testmetod: Urinprov

Vad ingår:

Blodsocker: Glukos, Ketoner