Smolab: Hjärt- och kärltest

Smolab
Ta testet för att se hur ditt hjärta och dina kärl mår samt hur de kan ha påverkats av levnadsvanorna.
17 analyser
Pris: 495 kr

Kommentarer:

Bör ha fastat i minst 4 timmar innan provtagningen för ett mer rättvist resultat.

Metod och villkor:

Svarstid: Oftast inom 24 timmar.
Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodfetter: HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, Kolesterol-total, Triglycerider, Apolipoprotein-A, Apolipoprotein-B, Apo-kvot
Blodsocker: Glukos, HbA1c
Blodstatus/B-cellertest: Hemoglobin(Hb), Leukocyter(LPK), Trombocyter(TBK), MCH, MCHC, MCV, Erytrocyter(EPK), Hematrokrit(EVF)
Personlig läkarkommentar
Mage: 17