Smolab: Njurtest

Smolab
Genom att testa njurvärdena kan man se hur bra blodet filtreras i kroppen bland annat. D-vitaminnivån regleras av njurarna, där lågt kalcium kan bero på D-vitaminbrist.
6 analyser
Pris: 345 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Oftast inom 24 timmar.
Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Personlig läkarkommentar
Mage: 6
Njurprov: Kreatinin, Natrium, Kalium, Kalcium, Albumin, Cystattin C