Quicktest: Njurtest

Quicktest
Ett mikroalbumintest är ett enkelt och tillförlitligt urintest för att detektera små nivåer av ett blodprotein som heter albumin i urin.
1 analys
Pris: 149 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Svar inom 5 minuter
Hemtest
Testmetod: Urinprov

Vad ingår:

Mage: 1
Njurprov: Albumin