Quicktest: Hälsocheck Järn - Sköldkörtel och Diabetes

Quicktest
Denna kombination testar för några av de vanligaste tillstånden/sjukdomarna i Sverige nämligen järnbrist, underaktiv sköldkörtel samt diabetes.
(Okänt antal analyser)
Pris: 499 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Inom 5 min.
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Blodsocker: Urin-glukos, Ketoner
Sköldkörtel: TSH
Vitaminer & Mineraler: Järn