Quicktest: Järn & Sköldkörteltest

Quicktest
Snabba svar om det finns problem med din sköldkörtel eller om du lider av järnbrist.
(Okänt antal analyser)
Pris: 395 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Inom 5 min.
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Sköldkörtel: TSH
Vitaminer & Mineraler: Järn