Quicktest: Magkollen

Quicktest
Testat för glutenintolerans, magsår som beror på H. Pylori bakterier samt ett test som upptäcker blod i avföring.
3 analyser
Pris: 549 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Inom 5 min.
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Mage: Glutenintolerans, Blod i avförin
Magsår: bakterien Helicobacter pylori