(-): PCR-test

Öresundshälsan
(Okänt antal analyser)
Pris: 950 kr

Kommentarer:

Reseintyg/Friskintyg

Metod och villkor:

Testmetod: Svabb i näsa

Vad ingår:

(Information saknas)