(-): PCR-test

Askimkliniken
(Okänt antal analyser)
Pris: 1 700 kr

Kommentarer:

PCR test med svar inom 4 timmar 3800 kr

Metod och villkor:

Svarstid: Inom 24 timmar
Testmetod: Svabb i näsa

Vad ingår:

(Information saknas)