(-): PCR-test

MKCare Sweden
(Okänt antal analyser)
Pris: 900 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Svabb i näsa

Vad ingår:

(Information saknas)