(-): PCR-test

Resecentrum vaccinationer
(Okänt antal analyser)
Pris: 1 500 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Svabb i näsa

Vad ingår:

(Information saknas)