(-): PCR-test

Region Kalmar län
(Okänt antal analyser)
Pris: Gratis

Kommentarer:

Endast vid symptom

Metod och villkor:

Hemtest
Testmetod: Svabb i näsa

Vad ingår:

(Information saknas)