(-): PCR-test

Doktor Hemma
(Okänt antal analyser)
Pris: 2 200 kr

Kommentarer:

Om testet är negativt utfärdas ett läkarintyg.

Metod och villkor:

Testmetod: Svabb i näsa

Vad ingår:

(Information saknas)