(-): PCR-test

Gendoktorn
(Okänt antal analyser)
Pris: 1 350 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Inom 24 timmar
Testmetod: Svabb i näsa

Vad ingår:

(Information saknas)