(-): PCR-test

iDr Kliniken
(Okänt antal analyser)
Pris: 700 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Svabb i näsa

Vad ingår:

(Information saknas)