Werlabs: Järnbristtest

Werlabs
När du har ett lågt blodvärde pga järnbrist kallas detta järnbristanemi. Vid järnbristanemi kan symtom som trötthet, yrsel och hjärtklappning förekomma. Testa om du har järnbrist!
10 analyser
Pris: 495 kr

Kommentarer:

Blodstatus (8 analyser)
Ferritin & Järn

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodstatus: Hemoglobin(Hb), Leukocyter(LPK), Trombocyter(TBK), MCH, MCV, MCHC, Erytrocyter(EPK), Hamatokrit(EVF)
Mineraler: Ferritin, Järn