Smolab: Järnbristtest XL

Smolab
Järnbristtest XL innehåller markörer för järn, ferritin, blodstatus samt transferrin och transferrinmättnad (järnmättnad) för att ge en bättre bild av järnstatusen.
12 analyser
Pris: 595 kr

Kommentarer:

Blodstatus (8 analyser)
Ferritin & Järn
Transferrin

Metod och villkor:

Svarstid: Oftast inom 24 timmar.
Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodstatus: Hemoglobin(Hb), Leukocyter(LPK), Trombocyter(TBK), MCH, MCV, MCHC, Erytrocyter(EPK), Hamatokrit(EVF)
Mineraler: Ferritin, Järn, Transferrin, Transferrinmättnad