Smolab: Ferritintest

Smolab
Ferritin är ett mått på kroppens järndepå som kan mätas i blodet. Det beror på att ferritin läcker ut i små mängder till blodet och kan därmed ge en hint av kroppens järndepå. Ferritinet har dock ingen funktion i blodet.
1 analys
Pris: 290 kr

Kommentarer:

Ferritin

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Mineraler: Ferritin