Smolab: Transferrintest

Smolab
Transferrin är ett transportprotein som kan binda och frigöra järn intracellulärt. Transferrin är ett mått som ofta används vid utredning av järnstatus. Transferrin är en av värdena som räknas fram ur transferrinmättnaden.
1 analys
Pris: 245 kr

Kommentarer:

Transferrin

Metod och villkor:

Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Mineraler: Transferrin