getTested: Vitamin B12 Test

getTested
Det finns två olika typer av vitamin 12 i kroppen, en aktiv form (kallas ofta Aktiv B12) och en inaktiv form. Den aktiva formen (bunden till proteinet transkobalamin) är den som kroppens celler kan utnyttja till skillnad från den inaktiva formen. Standardtester idag mäter total B12, vilket är ett gemensamt mått på både inaktivt och aktivt B12.
1 analys
Pris: 759 kr

Kommentarer:

B12 är en essentiell vitamin och tillhör de vattenlösliga vitaminerna.

Metod och villkor:

Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Vitaminer: B12-Kobalamin