getTested: Ferritin (järnbrist)

getTested
Mäter koncentrationen av ferritin som är ett protein i kroppen som binder och lagrar järn. Ett för lågt värde indikerar järnbrist vilket kan leda till anemi.
1 analys
Pris: 549 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Mineraler: Ferritin